Bảng đơn vị đo diện tích và cách quy đổi đơn vị đo diện tích

Nhằm chung những em học viên gia tăng kiến thức và kỹ năng về đơn vị chức năng đo diện tích S, nội dung bài viết sau đây, VOH Giáo dục đào tạo tiếp tục tổ hợp bảng đơn vị chức năng đo diện tích S cung ứng những đơn vị chức năng phổ biến như m², hm², dam², dm²,...và chỉ dẫn quy thay đổi trong số những đơn vị chức năng chung những em quy đổi đơn giản và dễ dàng, nhanh gọn khi áp dụng gải những bài bác tập luyện toán đo và tính diện tích S, rưa rứa vận dụng nhập cuộc sống thường ngày từng ngày.


1. Bảng đo đơn vị chức năng đo diện tích

1.1. Mi-li-mét vuông

Để đo những diện tích S đặc biệt bé bỏng, người tao còn sử dụng đơn vị chức năng mi-li-mét vuông. 

Bạn đang xem: Bảng đơn vị đo diện tích và cách quy đổi đơn vị đo diện tích

Mi-li-mét vuông là diện tích S của hình vuông vắn với cạnh lâu năm 1mm. Mi-li-mét vuông viết lách tắt là mm².

1cm² = 100mm²

1.2. Bảng đơn vị chức năng đo diện tích

cac-don-vi-do-dien-tich-trong-bang-don-vi-do-dien-tich-can-chu-nho-voh
Các đơn vị chức năng đo diện tích S nhập bảng đơn vị chức năng đo diện tích S.
Lớn rộng lớn mét vuôngMét vuôngBé rộng lớn mét vuông
km²hm²dam²dm²cm²mm²
1km² = 100hm²1hm² = 100dam²  = 1/100 km²1dam² = 100m² = 1/100hm²1m² = 100dm² = 1/100 dam²1dm² = 100cm² = 1/100m²1cm² = 100mm² = 1/100dm²1mm² = 1/100cm²

Nhận xét: 

Mỗi đơn vị chức năng đo diện tích S cuống quýt 100 lượt đơn vị chức năng nhỏ nhiều hơn liên tục.

Mỗi đơn vị chức năng đo diện tích S vày 1/100 đơn bị to hơn tiếp sau.

2. Bài tập luyện ứng dụng

2.1. Bài tập luyện trắc nghiệm

Câu 1: Đơn vị nào là sau đây to hơn mét vuông nhập bảng đơn vị chức năng đo diện tích?

A. mm²

B. cm²

C. km²

D. m²

→ Đáp án C.

Câu 2: Đơn vị đề-ca-mét vuông được kí hiệu là:

A. dam²

B. da²

C. mad²

D. am²

→ Đáp án A.

Câu 3: Đơn vị nào là sau đây nhỏ nhiều hơn mét vuông nhập bảng đơn vị chức năng đo diện tích?

A. km²

B. mm²

C. hm²

D. dam²

→ Đáp án B.

Câu 4: Số tương thích nhằm điền nhập điểm chấm 3m²16cm² = ….cm² là:

A. 30 016

B. 3016

C. 316

D. 300 016

→ Đáp án A.

Câu 5: Diện tích của hình vuông vắn với chu vi vày 40dm là:

A. 1dm²

B. 1cm²

C. 1hm²

D. 1m²

→ Đáp án D.

2.2. Bài tập luyện tự động luận

Câu 1: Đọc những số đo diện tích S sau:

295 dam² 

2006 hm²

180 200 mm²

762 m²

4824 km²

16 372 cm²

ĐÁP ÁN

295 dam²: nhị trăm chín mươi lăm đề-ca-mét vuông.

2006 hm²: nhị ngàn ko trăm linh sáu héc-tô-mét vuông.

180200 mm²: một trăm tám mươi ngàn nhị trăm mi-li-mét vuông.

6780 hm²: sáu ngàn bảy trăm tám mươi héc-tô-mét vuông.

762 m²: bảy trăm sáu mươi nhị mét vuông.

4824 km²: tứ ngàn tám trăm nhị mươi tư ki-lô-mét vuông.

16372 cm²: chục sáu ngàn phụ vương trăm bảy mươi nhị xăng-ti-mét vuông.

738 m²: bảy trăm phụ vương mươi tám mét vuông.

Câu 2: Viết những số đo diện tích S sau:

Bốn trăm linh năm đề-ca-mét vuông.

Mười nhị ngàn sáu trăm héc-tô-mét vuông.

Năm ngàn phụ vương trăm nhị mươi kiểu mốt mi-li-mét-vuông.

Mười chín ngàn ko trăm nhị mươi héc – tô - mét vuông.

Hai mươi nhị mét vuông.

Một triệu chín trăm năm mươi bảy xăng-ti-mét vuông

Một ngàn tứ trăm linh nhị mi-li-mét vuông.

ĐÁP ÁN

Bốn trăm linh năm đề-ca-mét vuông: 405dam²

Mười nhị ngàn sáu trăm héc-tô-mét vuông: 12600hm²

Năm ngàn phụ vương trăm nhị mươi kiểu mốt mi-li-mét-vuông: 5321mm²

Mười chín ngàn ko trăm nhị mươi héc – tô - mét vuông: 19020hm²

Hai mươi nhị mét vuông: 22m²

Một triệu chín trăm năm mươi bảy xăng-ti-mét vuông: 1000957cm²

Xem thêm: Thời gian bay từ Hồ Chí Minh đến Singapore mất bao lâu? - BestPrice

Một ngàn tứ trăm linh nhị mi-li-mét vuông: 1402mm²

Câu 3: Viết số tương thích nhập điểm chấm:

8 dam² = …..m²

20 hm² = …. dam²

5 cm² = ….mm²

3 m² = ….cm²

7 hm² = …. m²

13 km² = …. hm²

300 m² = ….. dam²

2100 dam² = …..hm²

900 mm² = …. cm²

8000 dm² = ….m²

50 000 m² = ….hm²

34 000 hm² = ….km²

1/10 hm² = …. m²

3/5 hm² = …. m²

1/10 km² =….hm²

1/2 km² = ….hm²

ĐÁP ÁN

8 dam² = 800 m²

20 hm² = 2000 dam²

5 cm² = 500 mm²

3 m² = 30 000 cm²

7 hm² = 70 000 m²

13 km² = 1300 hm²

300 m² = 3 dam²

2100 dam² = 21 hm²

900 mm² = 9 cm²

8000 dm² = 80 m²

50000 m² = 5 hm²

34000 hm² = 340 km²

1/10 hm² = 1000 m²

3/5 hm² = 6000 m²

1/10 km² = 10 hm²

1/2 km² = 50 hm²

Câu 4: Viết số tương thích nhập điểm chấm:

38 m² 25 dm² = …. dm²

15dm² 9cm2 = ….cm²

10 cm² 6 mm² = …. mm²

1hm² 15dam² = ….m²

12km² 4dam² = …m²

198 cm² = ….dm² ….cm²

2080 dm² = …. m² ….dm²

3107 mm² = …. cm² ….mm²

5427dam² = …hm² …dam²

6027hm² = …km² ….km²

ĐÁP ÁN

38 m² 25 dm² = 3825 dm²

15dm² 9cm² = 1509 cm²

10 cm² 6 mm² = 1006 mm²

1hm² 15dam² = 10015 m²

12km² 4dam² = 12000400 m²

198 cm² = 1 dm² 98 cm²

2080 dm² = trăng tròn m² 80 dm²

3107 mm² = 31 cm² 7 mm²

5427dam² = 50 hm² 427 dam²

6027 hm² = 60 km² 27 km²

Câu 5: Điền lốt > < = tương thích nhập điểm chấm:

5 m² 8 dm² …. 58 dm² 

910 hm² ….91 km²

7 dm² 5cm² … 710 cm² 

8 cm² 4 mm² ….804/100 cm²

ĐÁP ÁN

5 m² 8 dm² > 58 dm²

910 hm² < 91 km²

Xem thêm: Vé máy bay Điện Biên Hà Nội giá rẻ chỉ từ 990.000 đồng

7 dm² 5cm² < 710 cm²

8 cm² 4 mm² = 804/100 cm²

Hy vọng nội dung bài viết sẽ hỗ trợ ích cho những em học viên nắm vững bảng đơn vị chức năng đo diện tích S rưa rứa cơ hội quy thay đổi những đơn vị chức năng đo diện tích S một cơ hội thạo nhằm phần mềm đo lường những bài bác tập luyện toán và vận dụng nhập thực tiễn.