Xác định cường độ âm, mức cường độ âm

Trắc nghiệm  rèn luyện dạng 2:

Bạn đang xem: Xác định cường độ âm, mức cường độ âm

Câu 1: Hai âm đem nấc cường độ âm chênh nghiêng nhau là 40 dB. Tỉ số cường độ âm của bọn chúng là

A. 102.                           B. 4.103.                        C. 4.102.                        D. 104.

Câu 2: Mức cường độ âm bên trên địa điểm cơ hội loa 1 m là 50 dB. Một người khởi nguồn từ loa, ra đi xa cách nó thì thấy: Lúc cơ hội loa 100 m thì không hề nghe được âm tự loa tê liệt vạc rời khỏi nữa. Lấy cường độ âm chuẫn là I0 = 10-12 W/m2, coi sóng âm tự loa tê liệt vạc rời khỏi là sóng cầu. Xác ấn định ngưỡng nghe của tai người này.

A. 25dB                              B. 60dB                                C.10 dB .                          D. 100dB

Câu 3: Một mối cung cấp O vạc sóng âm đem hiệu suất ko thay đổi nhập một môi trường xung quanh đẳng phía và ko hít vào âm. Tại điểm A , nấc cường độ âm là 40dB. Nếu tăng hiệu suất của mối cung cấp âm lên 4 thứ tự tuy nhiên ko thay đổi tần số ganh đua nấc cường độ âm bên trên A là :

Xem thêm: Trung Quốc giới thiệu máy bay thương mại đầu tiên

A. 52dB                             B. 67dB                                  C.46 dB .                         D. 160dB

Câu 4: Nguồn âm bịa đặt bên trên O đem hiệu suất truyền âm ko thay đổi. Trên nằm trong nửa đường thẳng liền mạch qua loa O đem phụ vương điểm A, B, C bám theo trật tự đem khoảng cách cho tới mối cung cấp tăng dần dần. Mức cường độ âm bên trên B xoàng xĩnh nấc cường độ âm bên trên A là b (B) ; nấc cường độ âm bên trên B rộng lớn nấc cường độ âm bên trên C là 3b (B) . sành 4OA=3OB . Coi sóng âm là sóng cầu và môi trường xung quanh truyền âm đẳng phía. Tỉ số \(\frac{OC}{OA}\)  bằng:

A.  \(\frac{346}{56}\)                              B. \(\frac{256}{81}\)                                     C. \(\frac{276}{21}\)                               D. \(\frac{75}{81}\)

Câu 5(ĐH-2012):  Tại điểm O nhập môi trường xung quanh đẳng phía, ko hít vào âm, đem 2 mối cung cấp âm điểm, tương đương nhau với hiệu suất vạc âm ko thay đổi. Tại điểm A đem nấc cường độ âm trăng tròn dB. Để bên trên trung điểm M của đoạn OA đem nấc cường độ âm là 30 dB thì số mối cung cấp âm tương đương những mối cung cấp âm bên trên cần thiết bịa đặt tăng bên trên O bằng

Xem thêm: Vé tàu Tết 2024 mở bán thêm đợt mới nhất

     A. 4.                              B. 3.                                        C. 5.                                    D. 7.

Tất cả nội dung nội dung bài viết. Các em hãy coi tăng và vận tải tệp tin cụ thể bên dưới đây: