Xem thêm

Để sắp xếp dữ liệu trường nào đó giảm dần ta chọn biểu tượng nào sau đây? (Miễn phí)

Để sắp xếp dữ liệu trường nào đó giảm dần ta chọn biểu tượng nào sau đây? (Miễn phí)

Để sắp xếp dữ liệu trường nào đó giảm dần ta chọn biểu tượng nào sau đây? A. Biểu tượng B. Biểu tượng C. Biểu tượng D. Biểu tượng
[GIẢI ĐÁP] Tính chất hóa học đặc trưng của kim loại là gì?

[GIẢI ĐÁP] Tính chất hóa học đặc trưng của kim loại là gì?

Tính chất hóa học đặc trưng của kim loại là gì? Đây là thắc mắc mà rất nhiều em học sinh lớp 9 tìm kiếm và không thể nhớ. Click bài viết này để có câu trả lời.
The university is proud of their students,            earn national recognition...

The university is proud of their students, earn national recognition...

Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the correct answer to each of the following questions.The university is proud of their students, ________ earn national recognition
Mô tả nào dưới đây không đúng với glucozơ ?

Mô tả nào dưới đây không đúng với glucozơ ?

ID 429640. Mô tả nào dưới đây không đúng với glucozơ ? A. Chất rắn, màu trắng, tan trong nước và có vị ngọt. B. Có mặt trong hầu hết các bộ phận của cây, nhất là trong quả chín. C. Còn có tên gọi lag đường nho. D. Có 0,1% trong máu người.
[LỜI GIẢI] Phản ứng nào sau đây là phản ứng nhiệt nhôm 4Al + 3O 2 - Tự Học 365

[LỜI GIẢI] Phản ứng nào sau đây là phản ứng nhiệt nhôm 4Al + 3O 2 - Tự Học 365

Phản ứng nào sau đây là phản ứng nhiệt nhôm?
QUÁ TRÌNH KHỬ NITRAT TRONG XỬ LÝ NƯỚC THẢI

QUÁ TRÌNH KHỬ NITRAT TRONG XỬ LÝ NƯỚC THẢI

Quá trình khử Nitrat là quá trình tách Oxy ra khỏi Nitrit ( NO2), Nitrat(NO3) dưới tác dụng của các vi khuẩn khử Nitrat. Oxy được tách ...
Tầm vóc và ý nghĩa lịch sử của Cách mạng Tháng Mười Nga năm 1917 đối với thực tiễn cách mạng Việt Nam

Tầm vóc và ý nghĩa lịch sử của Cách mạng Tháng Mười Nga năm 1917 đối với thực tiễn cách mạng Việt Nam

Trải qua bao thăng trầm lịch sử, nhưng tầm vóc và ý nghĩa lịch sử của Cách mạng Tháng Mười Nga năm 1917 vẫn còn nguyên giá trị đối với lịch sử tiến bộ của nhân loại. Kỷ niệm 106 năm Ngày Cách mạng Tháng Mười Nga thắng lợi (07/11/1917) là dịp để hiểu sâu sắc hơn về tầm vóc, ý nghĩa lịch sử, sức sống mãnh liệt và giá trị trường tồn của Cách mạng Tháng Mười Nga đối với thực tiễn cách mạng Việt Nam.
Cách mạng tư sản là gì? Hình thức của các cuộc cách mạng tư sản

Cách mạng tư sản là gì? Hình thức của các cuộc cách mạng tư sản

Cách mạng tư sản là bước ngoặt trên tiến trình lịch sử, mở ra chương mới cho lịch sử loài người. Vậy cách mạng tư sản là gì? Các cuộc cách mạng tư sản ở các nước được diễn ra với những hình thức nào? Bài viết dưới đây sẽ trả lời những câu hỏi trên.
Khu vực nào có trữ lượng dầu mỏ lớn nhất thế giới? A. Bắc Mĩ (Miễn phí)

Khu vực nào có trữ lượng dầu mỏ lớn nhất thế giới? A. Bắc Mĩ (Miễn phí)

Khu vực nào có trữ lượng dầu mỏ lớn nhất thế giới? A. Bắc Mĩ B. Đông Âu C. Tây Âu D. Tây Nam Á
Đặc điểm nào sau đây không đúng với địa hình Việt Nam?

Đặc điểm nào sau đây không đúng với địa hình Việt Nam?

Đặc điểm nào sau đây không đúng với địa hình Việt Nam?