Phương trình hóa học điều chế nước Javel là A. Cl2 + NaOH -> NaCl + HClO (Miễn phí)

Câu hỏi:

16/07/2022 1,389

Bạn đang xem: Phương trình hóa học điều chế nước Javel là A. Cl2 + NaOH -> NaCl + HClO (Miễn phí)

A. Cl2 + NaOH ⟶ NaCl + HClO

B. Cl2 + NaOH ⟶ NaClO + HCl

C. Cl2 + H2O ⟶ HCl + HClO

D. Cl2 + NaOH ⟶ NaCl + NaClO + H2O

Đáp án chủ yếu xác

Gói VIP ganh đua online bên trên VietJack (chỉ 200k/1 năm học), rèn luyện rộng lớn 1 triệu thắc mắc với đáp án cụ thể. Nâng cung cấp VIP Ngay

Siêu phẩm 30 đề ganh đua demo trung học phổ thông vương quốc 2024 tự thầy cô VietJack biên soạn, chỉ với 100k bên trên Shopee Mall. Mua ngay

Thi Thử

Đáp án đích thị là: D

Nước Javen là hỗn hợp lếu láo ăn ý của NaCl và NaClO

Phương trình chất hóa học pha chế nước Javel là

Cl2 + 2NaOH ⟶ NaCl + NaClO + H2O

Quảng cáo

book vietjack

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Trong những hóa học sau: CH4, CO2, C2H4, Na2CO3, C2H5ONa có

A. 1 ăn ý hóa học cơ học và 4 ăn ý hóa học vô cơ

B. 2 ăn ý hóa học cơ học và 3 ăn ý hóa học vô cơ

C. 4 ăn ý hóa học cơ học và 1 ăn ý hóa học vô cơ

D. 3 ăn ý hóa học cơ học và 2 ăn ý hóa học vô cơ

Câu 2:

Khí etilen không tồn tại đặc thù chất hóa học nào là sau đây?

A. phản xạ cháy với khí oxi

B. phản xạ trùng hợp

C. phản xạ cùng theo với hỗn hợp brom

D. phản xạ thế với clo ngoài ánh sáng

Câu 3:

Hiđrocacbon A với phân tử khối là 30 đvC. Công thức phân tử của A là

A. CH4

B. C2H6

Xem thêm: Vé cầu kính rồng mây Sapa

C. C3H8

D. C2H4

Câu 4:

Dãy những ăn ý hóa học nào là sau đấy là ăn ý hóa học hữu cơ?

A. CH4, C2H6, CO2

B. C6H6, CH4, C2H5OH

C. CH4, C2H2, CO

D. C2H2, C2H6O, CaCO3

Câu 5:

Nguyên tử cacbon hoàn toàn có thể links thẳng cùng nhau tạo ra trở nên những dạng mạch cacbon là

A. mạch vòng

B. mạch trực tiếp, mạch nhánh

C. mạch vòng, mạch trực tiếp, mạch nhánh

D. mạch nhánh

Câu 6:

Hóa hóa học nào là tại đây dùng làm phân biệt nhì hóa học CH4, C2H4

A. hỗn hợp brom;

B. hỗn hợp phenolphtalein;

C. quỳ tím;

D. hỗn hợp bari clorua.

Câu 7:

Liên kết C ≡ C vô phân tử axetilen với quánh điểm

A. một links xoàng xĩnh bền dễ dàng đứt rời khỏi trong số phản xạ hóa học

B. nhì links xoàng xĩnh bền tuy nhiên có duy nhất một links bị đứt rời khỏi trong số phản xạ hóa học

C. nhì links xoàng xĩnh bền dễ dàng đứt thứu tự trong số phản xạ hóa học

D. tía links xoàng xĩnh bền dễ dàng đứt thứu tự trong số phản xạ hóa học

Xem thêm: Về Nhà Mới Nên Cắm Hoa Gì Để Thu Hút May Mắn, Lấy Lộc? - bTaskee