Công thức tính diện tích, thể tích khối cầu (hình cầu) chính xác

Bạn rất cần phải ôn tập dượt mang lại kỳ đua tiếp đây tuy nhiên giờ đây chúng ta vẫn không biết gì về hình cầu? Cũng như ko biết công thức và phương pháp tính diện tích S, thể tích hình cầu đi ra sao?

Đừng nơm nớp, lực lượng INVERT công ty chúng tôi tiếp tục chỉ dẫn chúng ta phương pháp tính diện tích và thể tích hình cầu vô nằm trong đơn giản và giản dị, cụ thể, dễ nắm bắt trải qua nội dung bài viết sau.

Bạn đang xem: Công thức tính diện tích, thể tích khối cầu (hình cầu) chính xác

Định nghĩa hình cầu là gì? Mặt cầu là gì? 

Theo khái niệm toán học tập, vô không khí tía chiều, khi quay nửa hình tròn trụ (O, R) 1 vòng xung quanh 2 lần bán kính AB thắt chặt và cố định thì được một hình cầu.

 • Nửa đàng tròn xoe vô phép tắc xoay bên trên là 1 mặt cầu.
 • Điểm O là tâm hình cầu và R là nửa đường kính của hình cầu hoặc mặt mày cầu bại liệt. 

Mặt cầu là tập kết những điểm ở cơ hội đều điểm O (tâm hình cầu) 1 khoảng cố ấn định mang lại trước không thay đổi = R (bán kính) tức R= OA.

* Tính hóa học của hình cầu

 • Trục đối xứng của hình cầu là bất kỳ đường thẳng liền mạch này gửi gắm nhau với hình cầu và trải qua tâm của chính nó. Khi bại liệt, xoay 1 trái ngược cầu xung xung quanh trục này ở ngẫu nhiên góc nhìn nào thì cũng tiếp tục vươn lên là nó trở nên chủ yếu nó.
 • Mặt phẳng lì bản năng là 1 trong mặt mày phẳng lì rời hình được rằng qua loa tâm của chính nó phân chia hình cầu trở nên nhị phần đều bằng nhau.

1. Công thức tính diện tích S mặt mày cầu

Theo khái niệm, diện tích mặt mày cầu được xem vì chưng 4 đợt diện tích S hình tròn trụ lớn, hoặc bằng tứ lần hằng số Pi nhân với bình phương nửa đường kính của hình cầu.

Công thức tính diện tích S mặt mày cầu
Công thức tính diện tích S mặt mày cầu

Trong đó:

 • S là diện tích S mặt mày cầu
 • r là nửa đường kính mặt mày cầu/hình cầu
 • d là 2 lần bán kính mặt mày cầu/hình cầu
 • π là 3.14

2. Công thức tính diện tích S xung xung quanh hình cầu

Để tính diện tích S xung xung quanh hình cầu, tất cả chúng ta hoàn toàn có thể dùng công thức sau:

Sxq = 4πr^2

Trong đó:

 • Sxq là diện tích S xung xung quanh hình cầu
 • π (pi) là 1 trong hằng số xấp xỉ 3.14159
 • r là nửa đường kính của hình cầu

Với công thức này, tất cả chúng ta nhân nửa đường kính của hình cầu với 2, tiếp sau đó nhân thành phẩm với π nhằm tính diện tích S xung xung quanh hình cầu.

3. Công thức tính thể tích hình cầu (khối cầu)

Theo khái niệm, thể tích hình cầu (hay thể tích khối cầu) được xem bằng tía phần tư của Pi nhân với lập phương nửa đường kính hình cầu.

Như vậy, nhằm tính thể tích khối cầu, chỉ việc thám thính bán kính hình cầu (hoặc đàng kính). Sau bại liệt thay cho vận dụng vô công thức V = ⁴⁄₃πr³ nhằm tính. 

Công thức tính thể tích hình cầu
Công thức tính thể tích hình cầu.
 • V là thể tích khối cầu (đơn vị m3)
 • π là số pi, có mức giá trị sấp sỉ 3,14
 • r là nửa đường kính khối cầu
 • d là nửa đường kính mặt mày cầu/hình cầu

Lưu ý: Đơn vị của thể tích là đơn vị chức năng khối (cm3, m3,…)

TỔNG HỢP NHỮNG CÔNG THỨC DIỆN TÍCH VÀ THỂ TÍCH KHỐI CẦU CẦN GHI NHỚ
TỔNG HỢP NHỮNG CÔNG THỨC DIỆN TÍCH VÀ THỂ TÍCH KHỐI CẦU CẦN GHI NHỚ

Hướng dẫn phương pháp tính thể tích hình cầu

Bước 1: Viết công thức tính hình cầu đi ra giấy

Đầu tiên, bạn viết đi ra giấy tờ công thức tính thể tích hình cầu: V = ⁴⁄₃π.r³. 

Bước 2: Đọc đề thám thính phân phối kính

Sau bại liệt, độc giả đề nếu như đề mang lại sẳn bán kính thì chúng ta ghi đi ra giấy tờ. Nhưng nếu như đề mang lại bạn tri kỷ kính thì chúng ta có thể vận dụng công thức V = 1⁄6π.d³.

Hoặc chúng ta cũng hoàn toàn có thể lấy 2 lần bán kính phân chia 2 nhằm đi ra nửa đường kính rồi vận dụng công thức như bước 1. 

Giả sử vô ngôi trường hợp khó rộng lớn, đề chỉ mang lại bạn diện dích mặt mày cầu (S). quý khách hoàn toàn có thể thám thính nửa đường kính bằng phương pháp lấy diện tích S mặt mày cầu phân chia mang lại 4π, tiếp sau đó tính căn bậc nhị của thành phẩm này là đi ra. Có nghĩa là: 

r = √(S/4π) (“bán kính vì chưng căn bậc nhị của thương số diện tích và 4π”).

Bước 3: Tiến hành tính luỹ quá bậc 3 của phân phối kính

Tới trên đây, chúng ta chỉ việc tính luỹ quá bậc 3 của nửa đường kính vì chưng cách đem nửa đường kính nhân tía đợt với chủ yếu nó hoặc nâng nó lên số nón ba

Ví dụ: (1 cm)3 = 1 centimet x 1 centimet x 1 centimet = 1

         (2 cm)3 = 2 cm x 2 cm x 2 cm = 8

Bước 4: Tiếp tục nhân luỹ quá bậc 3 của nửa đường kính với 4/3

Tiếp cho tới, bạn bạn thay cho độ quý hiếm r³ một vừa hai phải tính được vô công thức V = ⁴⁄₃πr³ để phương trình gọn gàng rộng lớn. Ví dụ đàng tròn xoe với nửa đường kính là 1cm:

 • 4/3 x 1 = 4/3
 • V = ⁴⁄₃ x π x 1, hay V = ⁴⁄₃π.

Bước 5: Nhân biểu thức một vừa hai phải tính được với π (số pi)

Cuối nằm trong, chúng ta đặt π vô phép tắc tính và nhân độ quý hiếm của chính nó với 4/3. Trong số đó, độ quý hiếm của π tương đương với 3.14159. Nếu ko chúng ta cũng hoàn toàn có thể nhằm nguyên π vô đáp án theo đuổi dạng V = ⁴⁄₃π là kết thúc.

Ví dụ: V = 3.14159 x 4/3 = 4.1887.

Kết luận thể tích của hình cầu với nửa đường kính vì chưng một là 4.19 cm3

Công thức tính nửa đường kính mặt mày cầu đơn giản

1. Mặt cầu nước ngoài tiếp khối chóp với cạnh mặt mày vuông góc với đáy

Trong đó:

 • Rd là nửa đường kính nước ngoài tiếp lòng.
 • h là chừng nhiều năm cạnh mặt mày vuông góc với lòng.

Ví dụ: Cho hình chóp S.ABCD với lòng là hình chữ nhật với AB = 3a, BC = 4a, SA = 12a và SA vuông góc với lòng. Tính nửa đường kính R của mặt mày cầu nước ngoài tiếp hình chóp S.ABCD.

Giải: Ta có

2. Khối tứ diện vuông (Trường phù hợp đặc biệt quan trọng của công thức 1)

Khối kể từ diện vuông OABC với OA, OB, OC, song một vuông góc có:

3. Khối lăng trụ đứng với lòng là nhiều giác nội tiếp

Trong đó:

 • Rd là nửa đường kính nước ngoài tiếp đáy
 • h là chừng nhiều năm cạnh mặt mày.

4. Tính khối tứ diện với những đỉnh là đỉnh của một khối lăng trụ đứng

5. Tính nửa đường kính mặt mày cầu mang lại khối chóp xuất hiện mặt mày vuông góc đáy

Ví dụ: Cho hình chóp S.ABCD với lòng là hình vuông vắn, tam giác SAD đều cạnh √2a và ở trong mặt mày phẳng lì vuông góc với mặt mày lòng. Tính nửa đường kính R của mặt mày cầu nước ngoài tiếp hình chóp S.ABCD.

Xem thêm: Đại lý vé máy bay tại huyện Trà Ôn

Một số bài bác tập dượt về diện tích S, thể tích hình cầu

Để tính thể tích khối cầu, tất cả chúng ta vận dụng ghi ghi nhớ 3 bước như sau:

Bước 1: Phải thuộc công thức tính thể tích khối cầu, hãy ghi bọn chúng đi ra giấy tờ nháp, nhằm tiện vận dụng công thức

Bước 2: Tìm bán kính hình cầu (quan trọng)

Có 2 ngôi trường hợp 

 • TH1: Đề vấn đề tiếp tục mang lại nửa đường kính thì tất cả chúng ta cho tới bước 3 (bước vận dụng công thức)
 • TH2: Đề mang lại 2 lần bán kính, chia song để được phân phối kính. Ví dụ, 2 lần bán kính d = 20cm ⇒ nửa đường kính r = 10cm.

Bước 3: Thay bán kính một vừa hai phải thám thính được vào công thức tính thể tích khối cầu V = ⁴⁄₃πr³, sau bại liệt nhận đáp án đích thị.

1. Bài thói quen thể tích của khối cầu với điều giải

Bài 1: Có đàng tròn xoe tâm O, nửa đường kính là 9m. Hãy tính diện tích S hình cầu? 

Giải: Trước tiên, Khi tiếp tục với nửa đường kính của mặt mày cầu chúng ta tổ chức thay cho vô công thức Smặt cầu = 4 π.R^2, bạn được:

S = 4 x 3,14 x 9^2 = 1017.36 m2

Bài 2: Cho đàng tròn xoe tâm O, 2 lần bán kính 2,5 centimet. Hãy tính diện tích S mặt mày cầu

Giải: Để tính diện tích S hình cầu vô tình huống này chúng ta cũng thay cho 2 lần bán kính vô công thức Smặt cầu = π. d2, chúng ta được:

S = 3,14 x 2,5^2 = 19,625 cm2

Bài 3: Cho hình cầu với 2 lần bán kính d = 6cm. Diện tích mặt mày cầu là:

A. 36π (cm2)

B. 9π (cm2)

C. 12π (cm2)

D. 36π (cm2)

Giải: 

 • Vì 2 lần bán kính d= 6cm >> Nên nửa đường kính hình cầu R= d/2 = 3cm
 • Diện tích mặt mày cầu: S = 4πR^2 = 4π3^2 = 36 π (cm^2) 

Bài 4: Tính thể tích khối cầu với 2 lần bán kính d = 4 centimet.

Giải:

Bán kính r = d/2 = 2 cm

Thể tích khối cầu là: V = ⁴⁄₃πr³ = 4/3.3,14.(2)³ = 33,49 cm³

Bài 5: Cho mặt mày cầu hoàn toàn có thể tích V = 288π (cm3). Tính 2 lần bán kính mặt mày cầu:

Ta có: V = ⁴⁄₃πr³ = 288π -> r = 6cm

Từ bại liệt 2 lần bán kính của mặt mày cầu là: d = 2r = 2.6 =12cm

Bài 6: Một mặt mày cầu với 2 lần bán kính là d = 1,5 centimet. Hãy tính thể tích mặt mày cầu? 

Giải:

Bài 7: Thể tích khối cầu nước ngoài tiếp hình lập phương cạnh 3cm là?

Giải:

Câu 8: Câu chất vấn vô đề đua chuyên nghiệp Trần Phú - TP Hải Phòng năm 2018

Câu 9: Hình chóp S.ABC với lòng là tam giác ABC vuông bên trên A, SA vuông góc với mặt mày phẳng lì (ABC) và SA = a, AB = b, AC = c. Mặt cầu trải qua những đỉnh A, B, C, S với nửa đường kính r vì chưng bao nhiêu?

Giải:

2. Bài thói quen thể tích của khối cầu không tồn tại điều giải

Câu 5: Cho tứ diện đều ABCD với cạnh lòng vì chưng a. Thể tích khối cầu nước ngoài tiếp tứ diện ABCD bằng:

Câu 6: Cho hình chóp tứ giác đều S.ABCD với cạnh lòng vì chưng a và góc đằm thắm mặt mày mặt và lòng bằng 45 chừng. Diện tích của mặt mày cầu nước ngoài tiếp hình chóp S.ABCD bằng:

Câu 7: Cho hình chóp tứ giác đều S.ABCD với cạnh lòng và cạnh mặt mày vì chưng a. Bán kính của khối cầu nước ngoài tiếp hình chóp này bằng:

Câu 8: Thể tích khối cầu nội tiếp khối lập phương với cạnh vì chưng a là:

Câu 9: Cho hình lăng trụ tam giác đều phải sở hữu cạnh lòng và cạnh mặt mày nằm trong vì chưng a. Diện tích của hình cầu nước ngoài tiếp hình lăng trụ này bằng:

Câu 10: Thể tích của khối cầu nước ngoài tiếp khối lập phương với cạnh vì chưng a là:

Câu 11: Gọi (S) là mặt mày cầu với tâm O và nửa đường kính r, d là khoảng cách kể từ O cho tới mặt mày phẳng lì (P), d < r. Khi bại liệt với từng nào điểm cộng đồng đằm thắm (S), (P)?

Câu 12: Cho tứ diện DABC, lòng ABC là tam giác vuông bên trên B, DA vuông góc với mặt mày lòng. sành AB = 3a, BC = 4a, DA = 5a. nửa đường kính mặt mày cầu nước ngoài tiếp hình chóp DABC với nửa đường kính bằng:

Xem thêm: Vé máy bay đi Mỹ

Câu 13: Cho hình chóp tứ giác đều S.ABCD với cạnh lòng và cạnh mặt mày đều vì chưng a. diện tích S của mặt mày cầu nước ngoài tiếp hình chóp S.ABCD bằng

Trên đấy là những cơ hội tính diện tích S, thể tích hình cầu đơn giản, nhanh gọn nhưng mà lực lượng INVERT công ty chúng tôi tiếp tục tổ hợp được. Mong rằng trải qua nội dung bài viết này chúng ta trọn vẹn hoàn toàn có thể tính diện tích S, thể tích hình cầu một cơ hội đơn giản và dễ dàng.