Tổng hợp lý thuyết nón - trụ - cầu - Lê Minh Tâm - TOANMATH.com

Tài liệu bao gồm 50 trang, được biên soạn vị giáo viên Lê Minh Tâm, tổng phải chăng thuyết công cộng và chỉ dẫn giải những dạng bài xích tập dượt mục chính nón – trụ – cầu, chung học viên lớp 12 tìm hiểu thêm khi tham gia học lịch trình môn Toán 12 phần Hình học tập chương 2.

Bạn đang xem: Tổng hợp lý thuyết nón - trụ - cầu - Lê Minh Tâm - TOANMATH.com

Xem thêm: Vé cầu kính rồng mây Sapa

Chủ đề 01. KHỐI NÓN.
+ Dạng 1.1. Tính chừng nhiều năm đàng sinh, nửa đường kính lòng, đàng cao 5.
+ Dạng 1.2. Tính diện tích S xung xung quanh – toàn phần – thể tích 6.
+ Dạng 1.3. Thiết diện 8.
+ Dạng 1.4. Nội – nước ngoài tiếp 9.
+ Dạng 1.5. Min – max tương quan khối nón 11.
+ Dạng 1.6. Bài toán thực tiễn 13.
Chủ đề 02. KHỐI TRỤ.
+ Dạng 2.1. Tính chừng nhiều năm đàng sinh, nửa đường kính lòng, đàng cao 18.
+ Dạng 2.2. Tính diện tích S xung xung quanh – toàn phần – thể tích 19.
+ Dạng 2.3. Thiết diện 21.
+ Dạng 2.4. Nội – nước ngoài tiếp 24.
+ Dạng 2.5. Min – max tương quan khối trụ 26.
+ Dạng 2.6. Bài toán thực tiễn 29.
Chủ đề 03. KHỐI CẦU.
+ Dạng 3.1. Tính nửa đường kính khối cầu cơ phiên bản 39.
+ Dạng 3.2. Tính diện tích S mặt mày cầu – thể tích khối cầu 40.
+ Dạng 3.3. Thiết diện 42.
+ Dạng 3.5. Nội – nước ngoài tiếp 44.
+ Dạng 3.6. Min – max tương quan khối nón 47.

Ghi chú: Quý thầy, cô và độc giả hoàn toàn có thể share tư liệu bên trên TOANMATH.com bằng phương pháp gửi về:
Facebook: TOÁN MATH
Email: [email protected]