Công thức tính diện tích hình vuông, chu vi hình vuông

Cách tính chu vi hình vuông vắn, diện tích S hình vuông

Hình vuông có lẽ rằng là 1 trong những trong mỗi hình với công thức tính diện tích S và công thức tính chu vi dễ dàng ghi nhớ nhất trong số mô hình. Chương trình học tập Toán lớp 3, những em tiếp tục nên thích nghi với việc tính Chu vi hình vuông vắn và Diện tích hình vuông vắn. Vậy phương pháp tính chu vi và diện tích S hình này như nào? VnDoc tiếp tục khiến cho bạn xử lý thắc mắc này qua chuyện nội dung bài viết tiếp sau đây.

Bạn đang xem: Công thức tính diện tích hình vuông, chu vi hình vuông

  • Giải bài xích luyện SGK Toán lớp 3
  • Công thức hình học tập ở tè học
  • Một số bài xích luyện hình học tập lớp 3
  • Công thức tính chu vi hình trụ và diện tích S hình tròn

1. Hình Vuông là gì?

Hình vuông là 1 trong những hình tứ giác với 4 cạnh đều bằng nhau và 4 góc đều bằng nhau. Hình vuông với không hề thiếu những đặc điểm của một hình chữ nhật, hình thoi và hình thang. Hình vuông với 4 góc vuông, đàng chéo cánh vuông góc bên trên trung diểm, 2 cặp cạnh đối tuy nhiên song cùng nhau.

2. Video Công thức tính diện tích S hình vuông vắn, chu vi hình vuông

3. Diện tích hình vuông

Muốn tính diện tích S hình vuông, tớ vận dụng công thức sau:

Công thức tính diện tích S hình vuông: s= a^{^{^{^2}}}

Cách tính diện tích S hình vuông vắn, chu vi hình vuông

Công thức tính diện tích S hình vuông vắn bởi vì thông thường chiều lâu năm cạnh hình vuông

S = a²

4. Chu vi hình vuông

Muốn tính chu vi hình vuông, tớ vận dụng công thức sau:

Công thức tính chu vi hình vuông: C= 4a

Với a là phỏng lâu năm cạnh hình vuông

Ví dụ rõ ràng tất cả chúng ta với hình vuông vắn ABCD với chiều lâu năm cạnh là 5cm tất cả chúng ta tiếp tục có

Cách tính diện tích S hình vuông vắn, chu vi hình vuông

Diện tích hình vuông vắn ABCD: S(ABCD)=5² = 25 cm²

Chu vi hình vuông vắn ACBD: C(ABCD) = 4x5=20cm

>> Tham khảo: Chi tiết công thức tính chu vi hình vuông

5. Bài luyện về chu vi, diện tích S hình vuông

Bài 1: Một hình vuông vắn với chu vi 32 centimet. Hỏi diện tích S của hình vuông vắn tê liệt bởi vì bao nhiêu?

Lời giải:

Cạnh của hình vuông vắn là: 32 : 4 = 8 (cm).

Diện tích hình vuông vắn là: 8 x 8 = 64 (cm2)

Đáp số: 64 (cm2)

Bài 2: Một miếng khu đất hình vuông vắn, sau thời điểm không ngừng mở rộng về một phía thêm thắt 8m thì được một hình chữ nhật với chu vi 116m. Hỏi sau thời điểm không ngừng mở rộng, miếng khu đất với diện tích S là bao nhiêu?

Xem thêm: Trình bày nội dung của bản vẽ lắp. Bản vẽ lắp được dùng để làm gì

Lời giải:

Chu vi miếng khu đất hình vuông vắn là:

116 – 8 x 2 = 100 (m)

Cạnh của miếng khu đất hình vuông vắn (cũng là chiều rộng lớn của hình chữ nhật) là:

100 : 4 = 25 (m)

Chiều lâu năm miếng khu đất hình chữ nhật là:

25 + 8 = 33 (m)

Sau Khi không ngừng mở rộng, miếng khu đất với diện tích S là:

25 x 33 = 825 (m2)

Đáp số: 825 (m2)

Bài 3: Tìm diện tích S miếng khu đất hình vuông vắn, hiểu được Khi không ngừng mở rộng từng cạnh của miếng khu đất thêm thắt 4 m thì diện tích S gia tăng 224

Lời giải:

Phần diện tích S gia tăng là diện tích S của hình chữ nhật với chiều rộng lớn 4 m, chiều lâu năm bởi vì gấp đôi cạnh hình vuông vắn và thêm vào đó 4 m.

Chiều lâu năm của hình chữ nhật thưa bên trên là:

224 : 4 = 56 (m)

Hai chuyến cạnh miếng khu đất hình vuông vắn bằng:

56 – 4 = 52 (m)

Cạnh miếng khu đất hình vuông vắn bằng:

52 : 2 = 26 (m)

Diện tích miếng khu đất hình vuông vắn bằng:

Xem thêm: Vé máy bay Điện Biên Hà Nội giá rẻ chỉ từ 990.000 đồng

26 x 26 = 676 (m2)

Đáp số: 676 (m2)

Giải bài xích luyện Toán lớp 3 về hình vuông:

  • Giải  Toán lớp 3 trang 88: Chu vi hình vuông
  • Giải Toán lớp 3 trang 85: Hình vuông